Language: Nederlands

Opleiding 'Ritueel begeleiden'

Als ritueelbegeleider i.o. leer je hoe je een ritueel opbouwt dat past bij de mens waarvoor je het doet. Dat kan voor mensen die afscheid nemen van een dierbare of voor iemand die op een keerpunt in zijn eigen leven staat. Je leert hoe je een ritueel voltrekt bij veranderingsmomenten. Je leert hoe je mensen begeleidt van een oude naar een nieuwe situatie. Je geeft samen inhoud aan rituelen met passende symbolen. En een ritueel is pas waardevol en geslaagd als deze echt bijdraagt aan zingeving in levens van mensen.

Leren bij Het Moment is naast studeren ook vaardigheden ontwikkelen.

Studiebelasting

De volledige opleiding ritueel begeleiden bestaat uit 23 studiedagen, opgebouwd uit drie fases. Elke studiedag vraagt voorbereiding van gemiddeld 1 dag. We vragen je bijhorende literatuur te lezen (17 boeken) en een opdracht te maken.

Opbouw opleiding ritueel begeleiden

De opleiding begint met een stevige, interactieve basis voorzien van theorie, casuïstiek, presentatie en spel. Daarna volgt het practicum met videotraining en stage. De laatste fase staat in het teken van ondernemerschap inclusief PR en opdrachtwerving.

  • Fase 1 Basisopleiding, interactief en boeiend (12 studiedagen) 
  • Fase 2 Practicum inclusief stage (6 studiedagen en een praktijkstage)
  • Fase 3 Ondernemerschap en planvorming (5 studiedagen)

Kosten                                                                       NL                   BE

  • Fase 1 (basisopleiding bestaand uit 12 dagen)      € 2.700           € 2.100
  • Fase 2 (Practicum incl. stage, 6 dagen)                € 1.600           € 1.450
  • Fase 3 (Ondernemerschap, 5 dagen)                   € 1.100           €    850

Het verschil in de kosten is gebaseerd op de locatie en de catering

Adresgegevens

De opleiding 'ritueel begeleiden' vindt plaats op de locaties:

  • De Pastorie, Kerklaan 22 te Hoogland-Amersfoort, NL
  • Scoutshuis, Wilrijkstraat 48, 2140 Antwerpen, BE