Language: Nederlands

Welkom

Welkom bij Het Moment. Vanaf 2002 richt Het Moment zich op de behoefte van de mens aan zingeving bij belangrijke levensmomenten bij leven en rondom de dood.  

Zoek jij een opleiding, een training of een coaching, die gericht is op zingeving? Het Moment leidt op, traint en coacht mensen die met behulp van symbolen en rituelen vorm en inhoud geven aan zingevingsvraagstukken. Bij wezenlijke verandering in het leven is er behoefte aan betekenisgeving.

       

Het Moment legt haar focus op een zinvol transformatieproces, waarbij in het proces van verlies naar herstel een toekomstperspectief geboden wordt. Opleiding, coaching en training bij Het Moment geven zowel bewustwording als inhoud en vorm aan het transformeren.