Language: Nederlands

Visie

Het Moment geeft vorm en inhoud aan haar missie door het ontwikkelen en uitdragen van kennis over de invulling van die zingeving. Zij werkt met symbolen en rituelen die toegesneden zijn op persoonlijke, specifieke situaties.

Het Moment leidt op, traint en coacht mensen die met symbolen en rituelen vorm en inhoud geven aan zingevingsvraagstukken. Dit gebeurt door focus aan te brengen in het transformatieproces van individuen en/of groepen én door mensen dit bewust samen te laten beleven. Het gaat er om de relaties in het heden, vanuit het verleden een perspectief voor de toekomst te bieden.

Het Moment zet daartoe theorie om in praktische toepassingen en geeft handvatten voor persoonlijke groei.