Language: Nederlands

Outplacement

Outplacement is het begeleiden van een medewerker bij een ontslagsituatie.

De wegen van de werkgever en de werknemer scheiden zich en dat gaat niet altijd in harmonie. Het Moment stelt bij dit afscheid het toekomstperspectief centraal voor alle betrokkenen en gaat daarbij uit van de onderlinge synergie.

Outplacement is meer dan een afkoopregeling.

Het Moment levert outplacement op maat met oog voor de belangen van werkgever en werknemer. Beiden dragen het gezamenlijke verleden met zich mee in de toekomst. Het veilig stellen van ieders belang is van waarde voor alle betrokkenen.

Hoe open je de deur naar een wenselijke toekomst? Het goed ontbinden van de arbeidsrelatie is de eerste stap van verlies naar herstel. Elk einde is een nieuw begin.

Sinds 1992 is er ervaring met outplacement binnen Het Moment.

Heb je belangstelling?

Is je interesse gewekt, dan is er bij Het Moment tijd en ruimte voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Je kunt een brochure over coachen en/of outplacement downloaden.