Language: Nederlands

De organisatie Het Moment

Het Moment hanteert bij haar missie en visie drie kernbegrippen: inspiratie - creativiteit- spiritualiteit. Alle activiteiten zijn daarop gebaseerd. De initiatiefnemers stellen zich vanuit deze begrippen voor. Naast de initiatiefnemers is er team van trainers.

In 2002 - 2007 is de basis gelegd voor het boek 'Hoe zou jij het willen? Afscheid nemen van je dierbare'. Het Moment begon in 2002 met een droom om ritueelbegeleiding in Nederland tot een nieuw fenomeen te ontwikkelen. Dit boek maakte de essentie van het ritueel begeleiden beter zichtbaar.

In 2007 - 2012 was er de behoefte om grensverleggend te zijn en zo ontstond het boek 'Grensmomenten, ervaringen van ritueelbegeleiders'. Dit boek gaf de ritueelbegeleider in de praktijk de ruimte om zich meer te profileren.

In 2012 - 2017 werd duidelijk welke ontwikkeling de organisatie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Met het 3e lustrumboek '15 jaar innoveren, Het Moment 2002 - 2017' schetsen Hermien Embsen en Ton Overtoom dit proces vanuit hun innerlijke drijfveren.

Bij de oprichting van de organisatie in 2002 waren het logo en de naam een vanzelfsprekendheid. Beide zijn ontleend aan het kunstwerk 'Het Moment' te vinden op de Oelerweg 134 te Hengelo. De toevoeging van 'nu' aan de naam van de website 'hetmoment.nu' staat voor de essentie van de onderneming. Het gaat bij Het Moment om het NU.

De ontwikkeling van Het Moment in de afgelopen jaren wordt zichtbaar in de tijdslijn, waarin de hoogtepunten zijn aangegeven.