Language: Nederlands

15 jaar innoveren, Het Moment 2002 - 2017

‘15 jaar innoveren’ is een kijk in het werk van Het Moment. Hermien Embsen en Ton Overtoom zijn de oprichters van de opleiding ‘Ritueel begeleiden’. Zij hebben in de afgelopen tijd het beroep op de kaart gezet mede dankzij alle studenten, die bij hen de opleiding hebben gevolgd. De afgestudeerden zijn de beste ambassadeurs voor het vak van ritueelbegeleider. Er is veel veranderd in de afgelopen tijd en dat zal nog wel blijven. Het beroep is in ontwikkeling.

In de uitvaartbranche is de ritueelbegeleider degene, die inhoud geeft aan de afscheidsviering. Vaak is dat in het crematorium. De ritueelbegeleider is er ook voor een huwelijksceremonie. Waarom zou je een scheiding niet met een ritueel kunnen voltrekken, dat is toch ook een veranderingsmoment? Rituelen passen bij een verandering in werk en het welkom heten van een nieuw iemand in een groep, een initiatieritueel. Mensen geven inhoud aan belangrijke gebeurtenissen met een ritueel. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook zo blijven.

Hermien Embsen (1954) en Ton Overtoom (1954) schreven samen het boek ‘Hoe zou jij het willen? Persoonlijk afscheid nemen van je dierbare’ en vormden de redactie van de verhalenbundel ‘Grensmomenten, ervaringen van ritueelbegeleiders’. Zij hebben het persoonlijk symbool geïntroduceerd om de transformatie tijdens een persoonlijk ritueel inhoud te geven. De wet van overtoom laat zien, hoe de relatie is tussen rouw en rituelen en geeft aan hoe rituelen werken. Samen ontwikkelen ze de opleiding, schrijven zij, verzorgen lezingen en workshops over rituelen. Zo geven ze inhoud aan de vernieuwing als het gaat over rituelen.

Het boek is online te bestellen.