Language: Nederlands

Logo

'Elk moment is eeuwig'

In 1993 namen Ton Overtoom en Hermien Embsen het initiatief voor een kunstwerk Het Moment, dat jaren later het symbool van hun organisatie werd. Pas in 1996 is dit kunstwerk gerealiseerd door René Donders, beeldend kunstenaar te Tilburg. Hij visualiseert: 'Elk moment is eeuwig'. Met deze woorden eindigt Harry Mulisch zijn boek 'De compositie van de wereld'. 

Elementen uit de opdracht aan de kunstenaar

  • Visualiseer momenten als 'rites de passage'
  • Werk met complementaire vormen, die samen een eenheid vormen
  • Neem als thema 'Leven en dood', de enige bestaanszekerheden

Het kunstwerk is te bezichtigen aan de Oelerweg 134 in Hengelo. Het bestaat uit drie delen. Een massieve halve cirkel met een blauwe tegel hangt aan de muur, er staat een open halve cirkel enkele meters daarvoor en er is een blauwe trottoirtegel. Sta je op deze trottoirtegel dan vallen de drie delen samen.
 
Dit object kreeg direct de naam Het Moment. Het kunstwerk staat symbool voor twee grote verschillen, die samen vanuit één punt een eenheid vormen. De cirkel en het vierkant vallen in het oneindige samen. In het midden van het kunstwerk kruizen twee rode draden elkaar in het centrum.