Language: Nederlands

Initiatiefnemers

Het Moment is in 2002 opgericht door Ton Overtoom en Hermien Embsen.

Ton Overtoom (1954)

inspireert als trainer. Zijn ervaringen liggen in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs en ook in het trainen van medewerkers uit het bedrijfsleven en uit de wereld van de religie. Enthousiast zet hij de deelnemers aan het werk en met  plezier draagt hij zijn kennis over. Hij ontwikkelt en schrijft studiemateriaal en is onder andere mede-auteur van het boek 'Hoe zou jij het willen?'. 
 
is creatief in zijn werk. Hij is al jaren actief in de theater- en muziekbusiness en hij coördineerde diverse projecten in de kunst en religieuze wereld. In zijn professie presenteert hij zich als creatief theoloog. Zijn passie is het bespelen van de contrabas.
 
verdiept zich in de spiritualiteit. Binnen zijn studie combineerde hij theologie met muziek-, theater-, film- en communicatiewetenschappen. Hij studeerde af aan de Radboud Universiteit te Nijmegen met als specialisatie de liturgie van de uitvaart. Hij interesseert zich in symbolen en rituelen en hij heeft studie gemaakt van de diepere betekenis van het persoonlijk symbool. Wat is de betekenis van symbolen en rituelen bij zingevingvraagstukken? Sinds 2008 werkt hij aan een promotie-onderzoek over de transformatorische werking van het persoonlijk symbool.

Hermien Embsen (1954)

inspireert als trainer en coach. Als leidinggevende heeft ze veel ervaring opgedaan bij veranderingsprocessen. Zij is bekend met het transformatieproces, waarbij mensen komen tot een gedragsverandering. Vanuit haar innerlijke kracht luistert ze actief en stemt ze zich af op de ander. Haar motivatie ontleent ze aan het leven zelf en ze laat zich inspireren door de kunst, de natuur en de mens.
 
is creatief in het ondernemen. Het zelfstandig ondernemen nodigt haar uit tot zelfreflectie en innerlijke groei. Ze ervaart er de vrijheid en de ruimte voor een continue ontwikkeling. Het innoveren vanuit tradities en het resultaatgericht zijn binnen het ondernemen zijn voor haar creatieve processen. Met methodes en technieken structureert ze de omgeving voor de ander. Ze stimuleert de ander tot eigen creativiteit om daarmee in zijn/haar kracht te komen. 
 
is vertrouwd met het terrein van de spiritualiteit. Door haar leeftijd staat ze in een nieuwe fase van het leven, zij ervaart meer innerlijke rust. Nieuwsgierigheid en leergierigheid naar de mens en de organisatie geven haar inzichten, die ze graag met anderen deelt. Leven is voor haar de juiste balans vinden tussen innerlijke stilte en in contact zijn met je omgeving.