Language: Nederlands

Trainers bij de opleiding ritueel begeleiden

De visie van Het Moment vraagt van de trainers, dat zij evenveel waarde hechten aan het individuele ontwikkelingsproces als aan de groepsdynamiek en -thematiek. Bij Het Moment zijn de trainers procesbegeleiders. De missie luidt: Wanneer ieder in zijn/haar innerlijke kracht staat, versterkt dat de groepsdynamiek.

Naast Ton Overtoom en Hermien Embsen zijn de andere trainers bij Het Moment: Katrien Smeyers, Marian van der Veen, Ad van Dijk en Iris van Noorden. Zij zijn naast het trainen onder andere actief met het begeleiden van rituelen.