Language: Nederlands

Symposium Rituelen bij veranderende relaties

Jaarlijks besteedt de School of Rituals aandacht aan de ‘Hedendaagse ritualiteit’ en dit keer verkennen we de ontwikkelingen van rituelen bij veranderende relaties.

Hedendaagse ritualiteit, Rituelen bij veranderende relaties

Relaties veranderen. We kennen verschillende vormen van samenleven, relaties die van samenwonen naar een latrelatie gaan, gescheiden gezinnen, samengestelde gezinnen en nog veel meer. Het vraagt zorg en aandacht om van de ene naar de andere relatievorm over te stappen, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Hoe kunnen partners die naar een nieuwe vorm overgaan betekenis geven aan deze verandering?

Wat ‘vragen’ kinderen van ouders? Hoe zet je rituelen in bij veranderende relaties en wie zijn allemaal erbij betrokken? Wat is de hedendaagse ritualiteit bij de verschillende samenlevingsvormen? In dit symposium maken we studie van deze ontwikkeling en creëren we meerwaarde voor de professionals door inzicht te geven en hen tools aan te reiken.

De dag begint met filmfragmenten over veranderende relaties. We gaan na 4 presentaties telkens interactief dieper in op een aantal vragen, zoals:

  • Waarom rituelen voltrekken bij veranderende relaties?
  • Hoe veranderen de relaties bij een scheiding?
  • Wat gebeurt er gezien vanuit het veranderingsveld?
  • Welke overzicht is er van mogelijke geschikte rituelen?

We sluiten af met een forumdiscussie, waarin er ruimte is voor een brede benadering.

Dit symposium is voorbereid door vier professionals, die elk vanuit een ander perspectief ingaan op het onderwerp. Als ritual coach nodigt Hermien Embsen je uit om het scheidingsproces te onderzoeken vanuit een specifieke context. Als begeleider van scheidingsceremonies brengt Anne Buiskool haar ervaringen met enthousiasme over aan professionals. Vanuit zijn promotieonderzoek gaat Ton Overtoom in op het proces van loslaten en herpositioneren en de betekenis hiervan aan de hand van ‘de wet van de overtoom’. Als wetenschappelijk onderzoeker geeft professor Martin Hoondert van de Tilburg University zicht op de verschillende categorieën, die te onderscheiden zijn bij de huidige religieuze en niet-religieuze echtscheidingsrituelen.

 Hermien EmbsenAnne BuiskoolTon OvertoomMartin Hoondert

Locatie: De Pastorie te Hoogland
Tijd: van 14.00 tot 22.00 uur
Datum: 8 november 2019
Kosten: € 175,= inclusief catering en studiemateriaal.

Korting van € 60,= voor (oud)studenten en leden van de LBvR.

U kunt zich aanmelden via deze site of rechtstreeks info@hetmoment.nu o.v.v. 'symposium 08.11'.