Language: Nederlands

Hedendaagse ritualiteit, werk & rituelen

‘Hedendaagse ritualiteit’ is een onderwerp waar de School of Rituals graag blijvend aandacht aan besteed. Tijdens de symposia verkennen we jaarlijks de ontwikkelingen op dit terrein. Nu gaan we dieper in op ‘rituelen & werk’ en belichten we de zingeving en de betekenis van het werk. Het jonge werkveld van de ritueelbegeleider verdient de nodige studie, waarbij de verbinding tussen theorie en praktijk onontbeerlijk is.

Het is een speciale dag omdat het boek 'TIME-OUT, rituelen & werk’van Hermien Embsen wordt gepresenteerd. Na jarenlange voorbereiding is er eindelijk een boek over het werk van de ritual coach. Zij heeft meer dan 25 jaar coachervaring. Dit boek is een informatief studie handboek voor professionals om aan de slag te gaan met symbolen en rituelen binnen werksettingen. Dorothee Nijland staat garant voor de foto’s.

Tijdens dit symposium introduceert Kaj Morel de symbolen van de donutorganisatie en de donuteconomie en laat hij zien wat deze te maken hebben met zingeving in werk. Aan de hand van verschillende modellen verkent hij vervolgens een aantal rituelen waarmee organisaties invulling kunnen geven aan zingeving en identiteit binnen het werk. Met zijn stellingname zet hij de deelnemers aan het denken: ‘Het is simpel. Als we een economie willen die goed is voor alle mensen en voor de aarde, hebben we organisaties en een economie nodig die in dienst staan van onze samenleving en niet andersom. Daarom zijn identiteitsmarketing en betekeniseconomie ontwikkeld’. Wat we vervolgens nodig hebben zijn aansprekende symbolen en rituelen die mensen in organisaties in staat stellen om zichzelf te ontwikkelen tot een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving.

Vragen die daarbij langskomen zijn: Welke diepe drijfveren en overtuigingen leven binnen de organisatie en hoe maken we deze zichtbaar? Hoe zit het met de balans van de vier intelligentieniveaus: het fysieke, het emotionele, het cognitieve en het spirituele binnen onze organisatie? Hoe bewaken we de identiteit van onze organisatie en hoe houden we deze levend en merkbaar? Hoe gaan we om met het verschil tussen behoeften en belangen van onze klanten? Hoe zorgen we dat klanten en medewerkers zich langdurig aan onze organisatie verbinden? Hoe zorgen we ervoor dat we uitsluitend ‘dikke waarde’ leveren met onze organisatie?

In de middag bespreken we aan de hand van voorbeelden van persoonlijke rituelen de relatie tussen persoonlijke identiteit en organisatie-identiteit. In subgroepen gaan we met elkaar dieper in op het gedachtegoed dat Morel ons aanreikt. Martin Hoondert begeleidt als dagvoorzitter dit proces met aandacht voor de samenhang, de inhoud en de diepgang. Samen creëren we een beeld van de hedendaagse ritualiteit vanuit veranderingen in werksituaties.                                                                                                        

Kaj Morel is sociaal psycholoog, oprichter van De Zaak van Betekenis (2017) en voorheen medeoprichter van De Betekenisfabriek (2009). Sinds 2007 zet hij zich in voor de ontwikkeling van betekenisvol ondernemerschap (identiteitsmarketing) en betekeniseconomie in Nederland. Hij is medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Betekeniseconomie in Twente (2017). Morel deed promotieonderzoek (1995-2000) naar de wijze waarop consumenten nieuwe producten leren begrijpen en was jarenlang docent en onderzoeker op het gebied van consumentengedrag en consumentenonderzoek in Delft en Rotterdam (EUR). Als lector Identiteitsmarketing bij Saxion (2009-2016) kreeg hij de kans om zijn geestdrift voor onderwijs, onderzoek en kennisontwikkeling te combineren met het werken in de praktijk aan betekenisvolle organisaties. Hij schreef o.a. de boeken Identiteitsmarketing. Waarom wij bestaan (2010) en Tijd voor de betekeniseconomie. Het verhaal over onze economie dat ze je nooit vertellen (2018).

Martin Hoondert is universitair docent ‘Muziek, Religie & Ritueel’ aan de Universiteit van Tilburg. In zijn onderzoek houdt hij zich onder anderen bezig met muziek en betekenis, muziek en troost, muziek en ‘heling’. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op rituelen en (muzikale) monumenten in de context van herdenkingen. Martin Hoondert heeft meerdere nevenfuncties, zo neemt hij ook deel aan het team Sparren met Spirit. SmS ondersteunt Het Moment 2x per jaar om de blik op de toekomst scherp te houden en de ervaringen uit het verleden te transformeren naar een succes in de toekomst. Mede hierdoor heeft hij een goed zicht op de huidige situatie. Hij de dagvoorzitter is bij het 2e symposium ‘Hedendaagse ritualiteit’, hij was het ook bij het 1e symposium.


Locatie: De Pastorie te Hoogland
Tijd: van 10.00 tot 17.00 uur
Datum: 30 juni 2018
Extra: boek TIME-OUT, rituelen & werk € 29,50
Kosten: € 125,= inclusief catering en boek.

Korting van € 10,= voor studenten en leden van de LBvR.

U kunt zich nu aanmelden met het aanmeldingsformulier.