Language: Nederlands

De ritual coaching

Ben je bekend met ritual coaching? Misschien ken je deze benadering van het boek ‘TIME-OUT, werk & rituelen? Net als in het boek baseert de School of Rituals zich op de structuur en de proceskant van de veranderingen in de werksetting. Om verschillende redenen zijn ontwikkelingsstappen soms lastig te nemen. Wilt u sparren met een ervaren loopbaancoach over uw ontwikkeling dan kan dat dit jaar eenvoudig met een drie strippenkaart bij Hermien Embsen. Wat mag u verwachten? 

Vraagstelling

Het oriënterende gesprek is gratis, dat kan online of Face-to-Face op verschillende plekken in Nederland. Samen bepalen we uw vraagstelling, deze formuleren we in een concreet te realiseren doel zodat we na afloop kunnen toetsen of het doel behaald is.

Sessie 1

We gaan dieper in op de structuurkant van uw verandering. We analyseren uw persoonlijke en de organisatorische intelligentieniveaus: het fysieke, het emotionele, het cognitieve en het spirituele niveau. Met symbolen en rituelen word je geïnspireerd tot een maximale match tussen jezelf en je organisatie om creatief en inspirerend in ontwikkeling te blijven.

Sessie 2

We gaan dieper in op de proceskant van uw verandering. Vanuit je (levens)thema ontdek je de rode draad uit het verleden en van daaruit komen als antwoord op je vraagstelling tot een realistisch toekomstperspectief. We bepalen wanneer je concrete stappen gerealiseerd kunt hebben en wie jou uit je directe omgeving daarbij support kan bieden.

Sessie 3

We onderzoeken samen de ingeslagen leerroute en voltrekken een ritueel om de verandering te markeren. Welke ervaringen laat je los en welke ervaringen neem je mee voor de verdere ontwikkeling?

De tussenliggende termijn is zeer divers. De 1e sessie vindt, bij het sluiten van een overeenkomst, snel na het oriëntatiegesprek plaats. De 2e sessie is afhankelijk van de afspraken, die gemaakt worden voor deze sessie. Er ligt minimaal 2 weken tussen sessie 1 en 2. De termijn tussen de 2e en 3e sessie is altijd langer en kan soms wel 2 maanden zijn. Je kunt zelf goed inschatten hoeveel tussentijd wenselijk is voor jou en je bepaalt zelf de tussenliggende termijn.

Wil je een gratis oriëntatiegesprek? Bel dan voor een afspraak