Language: Nederlands

Programma's op maat

Regelmatig wordt Het Moment gevraagd voor trainingen op maat, lezingen en workshops. Met een klik op de gemarkeerde onderdelen komt een selectie van deze programma's op maat in beeld. Elk programma wordt altijd in nauw overleg met de opdrachtgever samengesteld. De inhoud en vorm vinden hun oorsprong in de opgebouwde expertise binnen Het Moment. De bron van inspiratie is de opleiding en het coachen, vanuit die ontwikkelingen worden nieuwe programma's voor derden samengesteld.

Belangstellenden             

Ben je geïnteresseerd in een training op maat, een lezing of een workshop, dan kun je contact opnemen met Het Moment.