Language: Nederlands

Missie

De Missie van Het Moment is het leveren van een bijdrage aan de behoefte van de mens aan zingeving. Zij doet dit door zich vooral te richten op het zichtbaar maken en markeren van belangrijke levensmomenten (bij leven en rondom dood).