Language: Nederlands

Iris van Noorden

Iris van Noorden (1977)

Iris is geboren in Maastricht en studeerde in 2001 af aan de TUE faculteit Werktuigbouwkunde. Na een succesvolle carrière bij diverse technische bedrijven, koos zij ervoor een hele andere kant op te gaan. Aanzet hiervoor was een ingrijpende verlieservaring. Een innerlijk verlangen naar zingeving, om iets wezenlijks voor anderen te kunnen betekenen, bracht haar ertoe om op een professionele en creatieve manier met rituelen te gaan werken.

Na een opleiding als uitvaartbegeleider, heeft zij in 2012 de opleiding ‘ritueel begeleiden bij afscheid’ gevolgd. Zij heeft enkele jaren het werk van ritueelbegeleider gecombineerd met haar functie als uitvaartverzorger bij een grote organisatie.

In 2015 is Iris als zelfstandig ritueelbegeleider begonnen en heeft ze haar praktijk uitgebreid met ceremonies bij grote levensveranderingen zoals geboorte en huwelijk. In haar werk wordt zij geïnspireerd door de cyclus van de natuur en door verbindingen met mensen.

In 2016 start Iris als trainer bij Het Moment. Zij neemt een brede praktijkervaring mee. Iris: "Wat ik studenten wil meegeven, is een balans tussen structuur en gevoel, durven vertrouwen op je intuïtie, je creatieve flow. Ik vind het belangrijk dat er een groepsgevoel ontstaat, met een veiligheid om jezelf te ontwikkelen en een vruchtbare voedingsbodem voor co-creatie."

http://noorderzon-ritueelbegeleiding.nl/