Language: Nederlands

In-company-trainingen

Het Moment verzorgt sinds 2004 trainingen-in-company. Hieronder tref je aan welke programma's zijn ontwikkeld en voor welke organisatie dat geweest is.

Bij het Vereningd Netwerk van Openbare Crematoria Antwerpen verzorgt Het Moment

 • Rituelen in België (1 daagse)
 • De samenhang in een viering (1 daagse)
 • Presentatietechniek (1 daagse)
 • Lapseminar (1 daagse)
 • Omgaam met emotie, agressie (1 daagse)

Bij Docendo verzorgt Het Moment

 • Introductie presentatievaardigheden (1 daagse)
 • Religie en rituelen, uitvaartbegeleiding (1 daagse)
 • Religie en rituelen, pieteitsvolle verzoring (0,5 dag)
 • Nascholing presentatievaardigheden (3 daagse)

Bij Monuta verzorgde Het Moment

 • Spreken in het openbaar (2 daagse)
 • Rituelen in Nederland (2 daagse)
 • Samenstellen van een viering (2 daagse)

Bij de LSR verzorgde Het Moment

 • Ethiek en zingeving (2 daagse)
 • Rouw en rituelen ( 1 daagse)
 • Begeleiding intervisiegroep (0,5 dag)

Bij de Yarden Vereniging verzorgde Het Moment

 • Driemaal De Dood, vrijwilligers (2-daagse)

Belangstellenden

Voor het aanvragen van in-company-trainingen op maat kun je contact opnemen met Het Moment.