Language: Nederlands

In dialoog over 'Werk en rituelen'

Word jij als professional wel eens ingeschakeld bij veranderingsprocessen in organisaties, hetzij als interne of als externe deskundige? Dan heb je voor jezelf een werkwijze ontwikkeld, waarmee je de situaties benadert. Hoe ga jij te werk? Wat zijn jouw methoden en technieken? Hoe kom jij tot een wederzijdse afstemming als er een mismatch is binnen een werksetting?

In dialoog met elkaar over hedendaagse ritualiteit op de werkvloer stellen we onszelf vragen: Welke handelingen voltrekken mensen om hun situatie te verbeteren? Welke emoties spelen een essentiële rol? Hoeveel kennis leeft er bij de verschillende betrokkenen? Welke betekenis heeft veranderen voor de persoon en de organisatie?

We onderzoeken samen het effect van symbolen en de kracht van rituelen bij het begeleiden van veranderingen op het werk. Waarom? Omdat het effect van passende rituelen vaak verbluffend is en omdat met materialen in de directe omgeving van mensen veranderingen eenvoudig vorm te geven zijn. Met een ritueel kun je als professional een toekomstperspectief bieden en daarmee wordt het loslaten of soms het anders vasthouden eenvoudiger.

Hermien Embsen heeft meer dan 25 jaar ervaring met het begeleiden van persoonlijke en organisatorische veranderingen. Zij heeft niet alleen met het begeleiden als interne en externe professional ervaring opgedaan bij profit en non-profit organisatie, maar ook met zelfstandig ondernemers die opstarten en/of reorganiseren door krimp of groei.

In 2018 schreef zij het werk- en leerboek ‘TIME-OUT, werk & rituelen’. Vanuit haar professie als ritual coach gaat zij op deze middag graag met jou in dialoog over het vorm en inhoud geven aan betekenisvolle veranderingen in de werkomgeving.

Locatie: De Pastorie te Hoogland
Tijd: van 13.30 tot 16.30 uur-OUT
Datum: zaterdag 15 juni 2019
Kosten:
€ 65,= (voor studenten, afgestudeerden, leden LBvR € 55,=).

Heb je het boek TIME-OUT dan geldt voor jou ook de korting.     

Aanmelden kan tot 6 juni onder vermelding van ‘dialoog 15.06’. Bij aanmelding gelden de Algemene Voorwaarden Opleidingen*