Language: Nederlands

Driestrippenkaart ritual coaching

Bij ritual coaching kun je dit jaar via de School of Rituals werken met een 3 strippenkaart. Tijdens de coaching gaan we aan de slag met een actueel verandermoment en ervaar je persoonlijk wat de kracht is van symbolen en rituelen bij jouw loopbaanontwikkeling.  

Aan de slag?

Om verschillende redenen zijn ontwikkelingsstappen soms lastig te nemen. Wil jij actief aan de slag met een ervaren loopbaancoach over jouw ontwikkeling dan kan dat dit jaar eenvoudig met een 3 strippenkaart bij Hermien Embsen. Het oriënterende gesprek is gratis, dat kan online of Face-to-Face op verschillende plekken in Nederland. Samen bepalen we je vraagstelling, deze formuleren we in een concreet te realiseren doel zodat we na afloop kunnen toetsen of het doel gehaald is.

Ritual coaching 3 sessies?

We werken met een openvraag richting jouw toekomstperspectief. Waar wil je zijn na het coachtraject? Ritual coaching gaat over het nemen van een time-out. In de 1e sessie analyseren we je persoonlijke en organisatorische intelligentieniveaus: het fysieke, het emotionele, het cognitieve en het spirituele niveau en word je geïnspireerd tot een maximale match tussen jou en je organisatie. Tijdens de 2e sessie ontdek je de rode draad uit het verleden en van daaruit komen we tot een realistisch toekomstperspectief. We bepalen wanneer je concrete stappen gerealiseerd kunt hebben en wie uit je directe omgeving jou daarbij support kan bieden. In de laatste sessie voltrekken een ritueel om de verandering te markeren.

De coach maakt korte gespreksnotities, waarmee zij jou het verloop van het proces laat zien. In de tussenliggende tijd beleef je de in gang gezette koers en kun je altijd contact opnemen met je coach. De tussenliggende termijn bepaal je zelf. Tijdens de coaching weet jij precies hoeveel tijd je nodig hebt om de verschillende stappen te kunnen zetten. Deze termijn kan variëren van 2 weken tot ongeveer 2 maanden.  

Wat levert deze coaching je op?

  • Nieuw inzicht in je huidige loopbaanontwikkeling;  
  • Het regisseren van een gewenste en vaak noodzakelijke verandering;
  • Het uitwerken van de structuur en de proceskant van een ritueel;
  • Het ervaren van de kracht van symbolen en rituelen in de werksetting;
  • Het daadwerkelijk over de drempel stappen en zaken loslaten uit het verleden;
  • De 1e stap richting het toekomstperspectief en tools om dit creatief door te ontwikkelen.                      

Wie is je ritual coach?

Vanaf 1992 coacht Hermien Embsen individuen, teams en organisaties bij veranderingen. In 2002 richtte ze met Ton Overtoom, haar levenspartner, Het Moment op. Hermien studeerde HBO-maatschappelijk werk, psychologie, grafisch vormgeven en hoger management. Zij vervulde management-, directie- en bestuursfuncties. Momenteel richt zij zich op kunstbeoefening: zang en schilderkunst.

Misschien ken je haar benadering van het boek ‘TIME-OUT, werk & rituelen'. Net als in haar boek baseert zij zich op de structuur en de proceskant van de veranderingen in de werksetting.

Waar en hoe lang?

De coaching kan overal plaatsvinden. De ruimte is bepalend, we stemmen samen de locatie af. Wil jij online-coaching dan kan dat, uitgezonderd de laatste sessie. Het ritueel voltrekken doen we altijd samen Face-to-Face. Bij een online sessie gaan we uit van maximaal 1 uur plus voorbereidingstijd en nawerk. Bij Face-to-Face gaan we uit van 1,5 uur en is er meer ruimte voor het spelelement. Het mag duidelijk zijn dat voor de laatste sessie extra voorbereidingstijd noodzakelijk is.

Hoe meld je je aan?

Bel voor een gratis oriëntatiegesprek, dat kan online of Face-to-Face op verschillende plekken in Nederland. Samen bepalen we je vraagstelling. Je vraag formuleren we daarna in een concreet te realiseren doel zodat we na afloop kunnen toetsen of het doel behaald is. Wil je starten dan stel de coach een offerte op en na het tekenen van de offerte gaan we van start.

Wat zijn de kosten?

Het tarief is  € 750,=     
Het tarief is  € 695,= voor studenten/afgestudeerden van Het Moment    
                                                                                             
Er wordt 21% btw gerekend en de Algemene Voorwaarden Individuele Coaching worden gehanteerd.