Language: Nederlands

In dialoog over 'Eigen sterfelijkheid'

Uit de kist

Hoe voed, verdiep en verbreed jij jezelf om in open verbinding te kunnen zijn met de ander? Dit zijn thema`s die jij als professional in begeleiding bij sterven, uitvaarten en rouw zou mogen onderhouden. Je komt regelmatig in aanraking met mensen voor wie afscheid en sterven op dat moment hét thema van hun leven is. Dat vraagt om een compassievolle en open houding.

Ik nodig je uit om in dialoog te gaan met jezelf, je te bezinnen op je eigen (on)sterfelijkheid en om jezelf en ons een blik te gunnen wanneer je voorzichtig de deksel van jouw kist oplicht. Wellicht deed je dit al eerder en is het in ontwikkeling. Hoe ver ben je er mee en waar sta je nu? Wat is er nog meer te ervaren? Hoe onderhoud je jouw bewustzijn van het onvermijdelijke? Wist je dat bijna 90% van jouw reacties en handelingen voortkomen uit je onderbewuste zonder er erg in te hebben? Met dit gegeven is het voor iedere sterveling belangrijk meer levensinzicht te halen uit verdieping, maar voor jou als professional geldt dit in het bijzonder. 

Zilla van Dijk is zowel ritueel- als stervensbegeleider en werkt vanuit de Stichting Rituals to Root. In deze verdiepingsmiddag begeleidt ze jou vanuit haar persoonlijke én professionele knowhow. Ze werkte in een hospice en begeleidt stervenden en hun naasten thuis. Daar constateerde ze het ongemak en de angst voor sterven, bij voornamelijk de naasten, vanuit het ontbreken aan kennis over dit diep menselijke proces. De naasten zijn degenen die de meeste zorg leveren en de meest ingrijpende beslissingen nemen. Door het onnodige ongemak en de machteloosheid staat echte nabijheid in de weg. Ondersteund door Monuta Helpt en het Landelijk Expertisecentrum Sterven ontwikkelde ze het werkboek Liefdevol Levenseinde in eerste instantie voor een workshop  stervensbegeleiding voor naasten. Daarna schreef ze een Gids in Levens- en Stervenswijsheid als naslagdocument. Nu zijn haar workshops gevuld met (toekomstig) mantelzorgers en professionals die beroepsmatig te maken krijgen met stervenden.

In haar werk merkt ze dat professionals ook moeite hebben om niet te reageren of te handelen vanuit hun onbewuste overtuigingen. Eveneens is dit bij haarzelf een blijvend punt van aandacht en onderhoud. Ze onderschrijft dat intervisie met en bewustzijn van de eigen (on)sterfelijkheid voortdurend in ontwikkeling zijnde processen zijn.  

Hoe ziet de middag er uit?

In een warme en open sfeer met ruimte voor ieders levensovertuiging openen en sluiten we de middag gezamenlijk. We verstillen, verdiepen en verzachten op verschillende niveaus en gaan op verkenning in een bescheiden groep van maximaal 12 deelnemers. Je bereidt je voor door een voorwerp mee te nemen dat je tijdens jouw sterven bij je zou willen hebben en je schrijft een korte reflectie op sterven aan de hand van nog te ontvangen vragen. Kom jij ook ‘uit de kist’?

Locatie: De Pastorie te Hoogland
Tijd: van 13.30 tot 16.30 uur
Datum: zaterdag 19 oktober 2019
Kosten: € 65,= (voor studenten, afgestudeerden en leden LBvR € 55,=)      

Aanmelden kan tot 12 oktober onder vermelding van ‘dialoog 19.10’. Bij aanmelding gelden de Algemene Voorwaarden Opleidingen*