Language: Nederlands

De dialoog

Ben je bekend met het voeren van een dialoog? Misschien ken je deze benadering van Nederland in Dialoog? Net als bij de Dag van de Dialoog baseert de School of Rituals zich op de Appreciatieve Inquiry Cyclus ontwikkelt door David Cooperrider. Hij gaat uit van een proces in 4 stappen: Discovery-Dream-Design-Destiny. We noemen het voor het gemak de 4V-cirkel: Verwonderen-Verbeelden-Verankeren-Verwezenlijken. De sterke kant van deze werkwijze is dat ontdekken van een perspectief mensen uitnodigt om op een natuurlijke wijze te willen veranderen.

Verwonderen

We delen met elkaar ervaringen rond het thema van de dag. We zoeken samen naar de positieve kern van het thema. Van daaruit ontstaat een gedeeld vertrouwen uit wat al gelukt is en over wat er nog meer kan.

Verbeelden

Het delen van successen is de opmaat naar wenselijke toekomstbeelden. Wat is mogelijk? Wat kunnen wij er mee? We delen onze perspectieven met elkaar, waarmee we elkaar inspireren om tot de toekomstbeelden te komen, die in ons innerlijk verankerd liggen.

Verankeren

Cooperrider spreekt van ‘provocatieve propositie’. We stellen onszelf voor waar we ons over een vastgestelde periode willen bevinden, gebaseerd op onze dromen. Vanuit het heden spreken we ons uit over waar we binnen een vastgestelde termijn willen zijn. Waar wilt u staan binnen nu en ……?

Verwezenlijken

In de laatste fase gaan we doelen concretiseren. Welke acties nemen we? Waar begint u? Wie betrekken we bij het realiseren van onze dromen? Hoe realistischer we dit proces voor ogen hebben des te fijner is het om er daarna zelf mee aan de slag te gaan.

Wil je ook graag in dialoog met anderen over belangrijke levensthema's? Ga dan terug naar Programma SoR 2019