Language: Nederlands

Wat is ritual coaching?

Ritual coaching richt zich op een transitieproces, waarbij de coach met symbolen en rituelen op creatieve wijze de betrokkenen aanzet tot zingeving door:

  • Vanuit het heden terug te blikken naar het verleden en een perspectief te vinden voor de toekomst;
  • Het ontwikkelen van de vier intelligentieniveaus: het fysieke, het emotionele, het cognitieve en het spirituele en waarbij dit laatste niveau leidend is;
  • Over drempels te stappen en een transformatie te realiseren.

De methode van coachen bij Het Moment is enerzijds gericht op de analyse en anderzijds op het proces van het individu en/of de organisatie. Deze methode is aan de hand van praktijkverhalen uitgewerkt in het werk- en leerboek TIME-OUT.

Coachen bij Het Moment is voor elk individu een persoonlijke ontdekkingsreis en voor teams binnen organisaties een gezamenlijke ontdekkingsreis.

Heb je belangstelling?

Is je interesse gewekt, dan is er bij Het Moment tijd en ruimte voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.