In memoriam

TON OVERTOOM
18 maart 1954 – 31 januari 2022

In memoriam Ton Overtoom 18 maart 1954 – 31 januari 2022

Ton Overtoom, de grondlegger van de opleiding ‘ritueel begeleiden’ bij Het Moment, wijdde de laatste 20 jaar van zijn leven aan ‘de wet van de overtoom’. Hij ontwikkelde de theorie over de kracht van het ritueel met een persoonlijk symbool, de kern van de opleiding.

Bij zijn afscheid stond zijn contrabas symbool voor wie hij was en wat hij betekent voor anderen. De contrabas, het grootste en meest intens klinkende instrument in de snarenfamilie, sluit aan bij hoe Ton leefde: Grootst en intens. De primaire functie van de contrabas is het creëren van het fundament voor een muziekstuk. Zo stond Ton bekend als de trainer: Hij reikte het fundament aan zodat de ander kon schitteren vanuit eigen kracht. Ton ontwikkelde de grondtoon voor de opleiding. In de muziek is de grondtoon de belangrijkste muzieknoot, waar alle andere noten naar verwijzen.

Vanuit diverse wetenschappen onderzocht en analyseerde Ton de werking van het persoonlijk symbool. Hij richtte zich op het proces van verlies naar herstel om nabestaanden naast de herinnering een toekomstperspectief te bieden. Welk perspectief biedt Ton en zijn contrabas anderen voor de toekomst?

Ton zette zijn expertise in voor de mensheid en werkte samen met velen. Hij zette iets in de wereld, waarop nu blijvend wordt voortgebouwd door trainers en studenten van de opleiding en door ritueelbegeleiders in de praktijk. Zijn gedachtengoed leeft voort. Hoor je de contrabas, weet dan dat jij uitgenodigd wordt om grootst en intens te leven, zoals hij ons is voorgegaan.

Onze dank voor alles wat je hebt gebracht, Ton!

Back To Top