Language: Nederlands

Visie

Het Moment kiest voor een persoonlijke benadering en richt zich op de vier niveaus. Hoe staat het met de fysieke voorwaarden? Het gaat om de basisbehoeften in het leven. Is iemand emotioneel in balans? Het betreft niet alleen de eigen gevoelens, maar ook de relaties met anderen. Hoe zit het met het cognitieve? Kennis en inzicht in de situatie dragen bij aan zelfreflectie en verbetering van het eigen functioneren. Hoe zit het met het spirituele niveau? De drijfveren, de wil om iets te doen en inspirator zijn behoren tot dit laatste niveau. Dit soort processen kost tijd en energie. Met coaching, training en opleiding is deze ontwikkeling te versnellen. Het streven is om op alle vier niveaus in balans te zijn.

Het Moment zet hiervoor theorie om in praktische toepassingen. Voor iedereen is dit anders. Het transformatieproces vraagt om creatief omgaan met elkaar. Door de jaren heen heeft Het Moment veel ervaring opgebouwd en beschikt zij over een groot netwerk. Het Moment is in staat om mensen met elkaar te verbinden en om te werken aan een nieuw perspectief.