Language: Nederlands

Trainers bij de opleiding ritueel begeleiden

De visie van Het Moment vraagt van de trainers, dat zij evengrote waarde hechten aan het individuele ontwikkelingsproces als aan de groepsdynamiek en -thematiek. Bij Het Moment zijn de trainers procesbegeleiders. De missie luidt: Wanneer ieder in zijn/haar innerlijke kracht staat, versterkt dat de groepsdynamiek.

Naast Ton Overtoom en Hermien Embsen zijn de andere trainers bij Het Moment: Indra van den Berg, Katrien Smeyers, Marian van der Veen, Ad van DijkIris van Noorden en Rien van der Zeijden. Zij zijn naast het trainen onder andere actief met het begeleiden van rituelen.