Language: Nederlands

Rituelen bij het verbreken van relaties

In onze samenleving is een ritueel bij het beginnen van relaties een vanzelfsprekendheid. Heel anders is het wanneer relaties eindigen. Bij het verbreken van relatie weten mensen vaak niet wat ze moeten doen, terwijl juist dan zoveel heling uitgaat van een krachtig ritueel.

In deze workshop leert u de wet van overtoom toepassen bij het verbreken van relaties. Hoe gaat dat in zijn werk?

  • Stilstaan in een time-out en de cliënt begeleiden naar inzicht in zijn/haar zingevingsvragen: Wat is mijn bestemming? Wat is de rode draad in mijn leven?
  • Handvatten ontdekken met de cliënt vanuit de terugblik op de levensvragen, zoals: Wie ben ik? Hoe moet ik verder zonder hem of haar? Hoe neem ik afscheid van vrienden, familie en/of collega’s? Wat laat ik los? Wat heeft het leven mij te leren?
  • Met de cliënt op zoek gaan naar een persoonlijk symbool om tot een transformatie te komen en de cliënt met alle betrokkenen een toekomstperspectief te bieden.
  • De basisingrediënten voor een krachtig ritueel verzamelen en het ritueel voltrekken.

In deze workshop deelt Hermien haar jarenlange ervaring als levenscoach. Zij begeleidde mensen bij het verbreken van privérelaties. Aan de hand van praktijkcasussen legt zij uit hoe krachtig rituelen werken bij het verbreken van relaties. Na de introductie reikt zij haar methodiek aan om met uw eigen casuïstiek aan de slag te gaan. In het laatste deel van de workshop is er aandacht voor het leren met en van elkaar. Hermien hecht waarde aan de combinatie van zowel uw individuele leerlijn als ook de groepsdynamiek.

Hermien Embsen (Het Moment) heeft vanaf 1992 ervaring opgebouwd met het begeleiden van mensen, die op een keerpunt in hun leven staan. Bij de intake van een opdracht blijkt hoe de levensvragen gerelateerd zijn aan de privésituatie van mensen.

Het gaat erom een daadwerkelijke transformatie van de cliënt te realiseren en het bieden van een toekomstperspectief. Dat doet ze met passende symbolen en rituelen vanuit kunst en cultuur. De verticale lijn staan voor het in balans zijn van de handen, het hart, het hoofd en de ziel. De horizontale lijn betekent voor haar focus houden op de verbinding tussen alle betrokkenen.

Locatie: De Pastorie te Hoogland
Tijd: van 14.00 tot 21.00 uur
Datum: vrijdag 16 februari 2018
Kosten:
€ 125,= inclusief catering

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier.