Language: Nederlands

Muziek en rituelen

Muziek en ritueel hebben veel met elkaar gemeen. Beide gaan over betekenis, zijn gelaagd, hebben een symbolische werking, hebben van doen met emoties. In deze workshop beginnen we bij muziek en proberen we haar werking te begrijpen. Wat maakt dat muziek voor mensen zo betekenisvol is?

Vervolgens maken we de overstap naar rituelen: Hoe kunnen we de werking van muziek inzetten bij rituelen?

Het eerste deel van de workshop is inleidend en informatief. We komen tot een model waarmee we de werking van muziek kunnen begrijpen en waarmee we haar functie in de context van een ritueel kunnen analyseren. Het tweede deel van de workshop is praktisch: we analyseren de muziek bij enkele rituelen en proberen zelf een ‘muzikaal ritueel ‘ te ontwerpen.

Deze workshop vraagt geen muzikale kennis. Om van muziek te kunnen genieten, om haar werking te ondergaan, hoeft u geen noten te kunnen lezen! Een vraag vooraf: Neem een muziekstuk mee (bijv. op uw IPad of telefoon) dat voor u betekenisvol is.

Martin Hoondert is universitair docent ‘Muziek, Religie & Ritueel’ aan de Universiteit van Tilburg. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met muziek en betekenis, muziek en troost, muziek en ‘heling’, muziek en de dood. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op rituelen en (muzikale) monumenten in de context van herdenkingen, met name herdenkingen van oorlogen (Eerste en Tweede Wereldoorlog) en genocide (met name Rwanda en Srebrenica).

Martin Hoondert is hoofdredacteur van het Gregoriusblad (tijdschrift voor liturgische muziek), redacteur van het tijdschrift Vieren, en lid van de redactieraad van het Jaarboek voor liturgie-onderzoek en de boekenreeksen Meander, Netherlands Studies in Ritual and Liturgy en Liturgia Condenda. Tevens is hij dirigent van het liturgiekoor Katharsis (Tilburg).

Locatie: De Pastorie te Hoogland
Tijd: van 14.00 tot 21.00 uur
Datum: vrijdag 2 februari 2018
Kosten: € 125,= inclusief catering en studiemateriaal

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier.