Language: Nederlands

Welkom

Het Moment

Ieder mens heeft te maken met belangrijke momenten in het leven en is zich daar wel of niet bewust van. Vaak is dit een wezenlijke verandering of anders gezegd een transformatieproces.

Hoe stapt de mens over de drempel? Wat betekent afscheid nemen en loslaten? Wanneer en voor welk nieuw perspectief wordt er gekozen? Het gaat er om samen stappen te nemen en focus aan te brengen in het transformatieproces. Het ontdekken van de vreugde als er zich een nieuw begin aandient is een intense ervaring. 

Opleiding, coaching en training bij Het Moment geven zowel bewustwording als inhoud en vorm aan het transformeren.